Guatemala, het land van de ‘eeuwige lente’. Deze uitspraak staat symbool voor de nieuwe kansen en mogelijkheden tot groei en bloei in het land. Helaas is er ook de weerbarstige realiteit van straatbendes, drugs, moord en geweld. Veel jongeren en kinderen groeien op in gevaarlijke wijken. Lid worden van een criminele bende lijkt een uitweg, maar is vaak juist het begin van veel problemen.

Wat biedt dan wel perspectief op een hoopvolle toekomst? ‘Kwalitatief onderwijs dat is gegrond op christelijke waarden’!

Samenwerking met lokale scholen en kerken
Samen met haar partnerorganisatie AMG Guatemala zet Woord en Daad zich via goed christelijk onderwijs in voor deze jeugd. AMG heeft één vakschool en een aantal eigen basisscholen verspreid door Guatemala. Daarnaast steunen ze ook kinderen die naar een overheidsschool gaan. Voor alle kinderen en jongeren zijn er de dagopvangcentra waar ze na schooltijd terecht kunnen. Voor ouders zijn er verschillende trainingen waaraan ze kunnen deelnemen.

Blijvende verandering door Educational Growth
Onderwijs blijft de cruciale factor die verandering brengt in het leven van jongeren, maar de kwaliteit van de docent is hierbij van grote invloed. Via het INCE netwerk werkt Woord en Daad samen met de lokale overheid en o.a. de Universiteit van Guatemala om docenten beter op te leiden in het Educational Growth programma. Zo werkt het consortium aan blijvende verandering.

In 2021 zijn al zo’n 30.000 docenten getraind in jaar 1 van hun vierjarige curriculum. Doel is om in 2022 weer 30.000 leerkrachten extra aan te sluiten op het programma.

De Woord en Daad Reach-app
Gebaseerd op de BEDDERx software heeft Woord en Daad de Reach-app ontwikkeld voor hun onderwijsprogramma’s in ‘het Zuiden’. De app, die zowel voor iOS als Android beschikbaar is, is onlangs geïntroduceerd in de eerste groepen in jaar 2 van het Educational Growth programma.

Doel is om enerzijds de leerkrachten te helpen de ‘lesssons learned’ super-praktisch, echt toe te passen in de praktijk. En daarnaast om heel laagdrempelig te meten wat het effect is van de training en begeleiding.

Meer impact – meetbaar!
Middels zogenaamde meet-nudges wordt een leerkracht bijvoorbeeld gevraagd: ‘Hoe is het deze week met de sfeer in je klas Juan?’. De vraag sluit aan op het actuele thema van de training dus houdt het thema ‘top of mind’.

Met één druk op de knop kan de leerkracht meteen ook een reactie geven. Heel subjectief en heel dicht op de praktijk. Wat er écht gebeurt met de training. Als basis voor een self-monitoring door de leerkracht en tevens inzicht in hoe op grote schaal de trainingseffecten zich ontwikkelen.

Meer meetbare impact dus, door een krachtige combinatie van stimuleren van gewenst gedrag en meten van de effecten/het gedrag.

74

jaren levensverwachting in Guatemala

9

afgerond percentage v/d bevolking leeft in armoede

16900000

mensen wonen in Guatemala

×

BEDDERx Whats app

×